Az iroda mérnöki tevékenységei

Vízellátó rendszerek tervezése

Ivóvíz elosztóhálózat tervezése

Szennyvízcsatorna hálózat tervezése

Sík- domb- és hegyvidéki vízrendezés, belvízszabályozás

Mélyépítési létesítmények tervezése (műtárgyak, támfalak stb.)

Megvalósíthatósági- és tanulmánytervek készítése

Elvi vízjogi engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés

Vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés

Tendertervek, kiviteli tervek készítése

Megvalósulási tervek készítése

Generáltervezői tevékenység

Földmérési szolgáltatás (mérnökgeodézia, tulajdonjog rendezés stb.)

Műszaki és gazdasági tanácsadás