Minőségpolitika

Társaságunk fontos célkitűzése megrendelőink elégedettségének biztosítása, és ezzel együtt tevékenységünk pozitív megítélésének, jövedelmezőségének folyamatos fenntartása. A Pécsi Mélyépítő Iroda Tervező és Szolgáltató Kft. törekszik a piacon elfoglalt helyének megtartására és lehetőség szerint növekvő részesedés megszerzésére.

Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, ha minél magasabb színvonalon versenyképes, hibátlan terméket és szolgáltatást nyújtunk megrendelőink számára a szerződésekben vállalt kötelezettségeink maradéktalan betartása mellett. Ezért rugalmasan alkalmazkodunk megrendelőink elvárásaihoz és igényeihez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megrendelőink feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk.

Az egyre növekvő minőségirányítási elvárásokra való tekintettel gazdasági társaságunk alapelvként fogadta el, hogy cégünk a minőségbiztosítás terén felzárkózzon a kellő felkészültséget nyújtó szervezetek közé nemzeti, európai, nemzetközi előírások követésével.

Gazdasági társaságunk vállalja, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 számú szabvány szerint megfogalmazott minőségpolitikájában rögzítettek teljesülése érdekében minőségirányítási rendszert működtet az alábbi területeken: műszaki tervezés, szaktanácsadás. Ezzel kívánjuk elősegíteni és garantálni termékeink és szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és ennek következtében megrendelőink megelégedettségét. A működéshez biztosítjuk az anyagi és szellemi hátteret a szabványban előírtaknak megfelelően. A személyzet összetétele megfelel a vonatkozó rendeletben előírt követelményeknek.

A Pécsi Mélyépítő Iroda Tervező és Szolgáltató Kft. ügyvezetője biztosítja a minőségirányítási rendszer működéséhez szükséges tárgyi, anyagi, környezeti feltételeket, továbbá a társaság személyzetének megfelelő szintű szakmai továbbképzését. Ennek érdekében a dolgozók részvételét szakmai bemutatókon, tapasztalatcseréken ösztönzi, támogatja.

A garancia vállalásának nézetünk szerint legjobb lehetősége és egyben fontos eszköze az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettségünk, amit időszakos felülvizsgálattal és a cég nemzetközi tanúsíttatásának újbóli megszerzésével kívánunk megalapozni. Minőségirányítási elképzeléseink megvalósítása a társaság vezetősége által kialakított minőségirányítási szervezet további hatékony működtetése.

A tervezési-, és szaktanácsadási tevékenység során végzett minden egyes szolgáltatási folyamat a következő munkafázis minőségét szolgálja. Valamennyi alkalmazottunk felelős saját munkája minőségéért, a hibás termék és szolgáltatás továbbjutásának megakadályozásáért, illetve a nem megfelelően végzett tevékenység megszüntetéséért.

Hosszú távú együttműködési kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítóinkkal, amelyek azonosulnak cégünk minőségi célkitűzéseivel. Elvárjuk tőlük, hogy munkájukat a Pécsi Mélyépítő Iroda KFT. minőségügyi követelményeinek megfelelően végezzék, és folyamatosan fejlesszék, hiszen tevékenységi láncolatunk szerves részét képezik.

A minőség fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetés támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést. Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is. Elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a kitűzött minőségcélok megvalósításához és a cég sikeréhez.